Samen onze wonden helen

Op 10 oktober jongstleden vond in Ankara een van de bloedigste aanslagen uit de recente geschiedenis van Turkije plaats. Tijdens een demonstratie voor vrede en democratie georganiseerd door vakbonden en beroepsorganisaties werden twee bommen tot ontploffing gebracht. Gevolg: Meer dan 100 doden en honderden gewonden. Van de gewonden zijn er 58 zwaar gewond. Mensenrechten- en artsenorganisaties spreken over nog meer doden.

De protesten in de dagen na de verschrikkelijke aanslag hebben duidelijk gemaakt dat de roep van de volkeren in Turkije naar vrede, vrijheid en democratie niet onderdrukt kan worden.

Ja, onze pijn, ons verdriet en onze woede is groot. Nu is het tijd om deze wonden te laten helen. De roep voor vrede en democratie moet nog luider klinken.

Ook moeten we klaar staan voor de mensen die voor vrede en democratie gestorven en/of ernstig gewond zijn. De verwondingen zijn zoms zo ernstig dat lang durende behandelingen en veel hulpmiddelen zoals prothesen nodig zijn.

Met dit doel zijn de democratische krachten in Turkije met een inzamenlingsactie begonnen om de behandeling van de gewonden en hun familieleden mogelijk te maken en hen bij te staan met noodzakelijke (financiele) middelen. Het is juist nu de tijd om te laten zien dat zij die een hoge prijs hebben betaald voor vrede en vriendschap niet alleen staan.

Graag ondersteunen wij deze campagne en willen zoveel mogelijk mensen bereiken om dat ook te doen. Wilt u ook ons hierbij helpen?

 

Top