EENHEID, SOLIDARITEIT EN STRIJD

Het is meer dan ooit noodzakelijk dat we onze eenheid en solidariteit versterken. Zonder eenheid, solidariteit en strijd is het niet mogelijk om de wereldwijde problemen als oorlogen, werkloosheid, kloof tussen de lonen, onzeker werk en racisme het hoofd te bieden.


sea waves GIF

De kloof tussen de rijken en armen wordt groter!


Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Desondanks neemt in Nederland armoede en onzekerheid met het jaar toe. Volgens de recente cijfers leven momenteel 1.4 miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Het zijn niet alleen maar mensen die van een sociaal minimum moeten rond komen, maar ook werkende mensen. Duizenden mensen moeten zich wenden tot een voedselbank om rond te kunnen komen.


Lage lonen, onzeker werk, angst voor werkloosheid, flexibele arbeidsvoorwaarden hebben negatieve effecten op het leven van tienduizenden mensen en hun gezondheid. Het onzeker werk en flexibele arbeidscontracten maken de werknemers tot moderne slaven. De prijs voor deze extreme uitbuiting betalen werknemers met stijgende armoede en onzekerheid. Hier dient een einde aan gemaakt te worden. Gelijk werk moet gelijk beloond worden.


De koek in Nederland wordt verkeerd en oneerlijk verdeeld. Terwijl rijken nog rijker worden, worden armen nog armer. Immers wordt het vermogen van de rijkste elite van Nederland alleen maar groter. Hoeveel geld ze in Panama en andere belastingsparadijzen hebben gestald is onbekend.


Een klasse – een strijdfront


Het kapitaal speelt een verdeel en heers politiek. Werkenden met een vaste- en tijdelijk contract; voltijds werknemers en deeltijds werknemers enz. worden tegen elkaar uitgespeeld. Als collega’s moeten we hierin niet trappen. Voor onze gemeenschappelijke belangen behoren we een strijdfront vormen tegen de aanvallen van het kapitaal. Hiervoor moeten we ons organiseren binnen de vakbonden en ervoor zorgen dat vakbondsbesturen luisteren naar onze eisen.


Het kapitaal probeert ook de werkenden te verdelen langs de lijn van migranten en niet-migranten. Als we menswaardige levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden in Nederland willen, moeten we ook niet in deze valkuil trappen. Laten we er samen voor zorgen dat we als werkenden van dit land, migranten en niet-migranten, in eenheid en solidariteit ons inzetten voor dezelfde economische, politieke en sociale rechten.


Met de vluchtelingen hebben we gemeenschappelijke belangen


Vluchtelingen die naar ons land vluchten worden door racistische en reactionaire partijen en organisaties aangewezen als gevaar voor onze samenleving. Mensen die oorlog en terreur moeten ontvluchten en een veilig heenkomen zoeken zijn niet onze vijanden. Integendeel, wij hebben gemeenschappelijke belangen, waar we alleen samen in kunnen slagen.


Op zoek naar een veilig heenkomen hebben duizenden van hen hun leven verloren. Duizenden van hen die op zoek zijn naar een beter leven uw leven. Velen die Europa bereikt hebben voeren onder onmenselijke omstandigheden een gevecht om te overleven. Overgrote gedeelte van hun zijn arbeiders die niets anders dan hun arbeidskracht hebben. Als wij niet bewust zijn van onze gemeenschappelijke belangen, zullen wij hun als onze concurrenten gaan zien. De werkloosheid, onzeker werk, tekort aan (sociale) huurwoningen zijn problemen die voor de komst van de vluchtelingen ook bestonden. De vluchtelingen zijn niet veroorzakers van deze problemen. Het beleid is hier de oorzaak van. Tegen deze problemen en de verkeerde beleid moeten we gezamenlijk strijden.


Als Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen (DIDF) zeggen we: Nu is het tijd voor EENHEID, SOLIDARITEIT en STRIJD voor een toekomst zonder uitbuiting, onderdrukking en oorlogen!

Recente blogposts

Alles weergeven

Türkiye’nin’olağanüstü hal’e değil, demokrasi, barış ve özgürlüğe ihtiyacı var… Darbeye de diktatörlüğe de hayır! Türkiye olağanüstü günler yaşıyor. 15 Temmuz günü yapılan darbe girişiminin ardından E

Üç gün önce İstanbul’da İstiklal Caddesi’nden sonra bugün de Brüksel’in Zaventem Havaalanı ve Maalbeek Tren İstasyonu’nda yapılan ve çok sayıda insanın hayatına mal olan alçakça terör saldırısını lane