EMEKLİLİK HAKKININ BUDANMASINA HAYIR!

Sendikalar 18 Mart’ta ülkesel çapta İYİ BİR EMEKLİLİK HAKKI İÇİN eyleme hazırlanıyor

EMEKLİLİK HAKKININ BUDANMASINA HAYIR!


Emeklilik Yasasının yeniden düzenlenmesi için sendikalar, hükümet ve işverenler arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, hükümet ve işverenlerin katı tutumu üzerine bir anlaşmaya varılmadan sona erdi. FNV, CNV ve VCP sendika merkezleri, hükümetin emeklilik hakkında kalıcı ve iyileştirici çözümlere yanaşmamaları üzerine, 18 Mart’ta Hollanda genelinde eylemler yapmak üzere hazırlık yapıyorlar.


TALEPLER

  • Çalışanlar zamanında emekli olma hakkına sahip olmalı.

Hükümet emeklilik yaşı olan AOW yaşını,bir kişinin bire bir olarak ne kadar yaşayacağına endekslemiş. Yani yaşadığın her daha fazla bir yıl için, bir yıl daha fazla çalışmak zorundasın. Bir anlamada ‘mezarda emeklilik’ demek olan bu uygulama kabul edilemez bir uygulamadır. Bu nedenle AOW yaşı, belli bir yaşta dondurulmalıdır. Yanı sıra, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar ile vardiyalı çalışanlar daha erken emekli olabilme hakkına sahip olmalıdırlar.

  • Emeklilerin maaşları günün şartlarına uygun olarak yükseltilmelidir.

Emeklilerin maaşlarına uzun bir süredir zam yapılmamaktadır. Zam yapılması bir yana, emekli maaşları yıldan yıla düşüyor. Oysa hükümetin uygulmaları sonucu temel gıda maddelerinden gaz ve elektriğe; sigorta primlerinden kiraya vb. kadar herşey sürekli pahalılanıyor. Bütün bu uygulamalar sonucu emekliler arasında yoksulluk hızla artıyor. Bu nedenlerle, sendikaların ve emeklilerin temel taleplerinin en başında, emekli maaşlarının yükseltilmesi geliyor.

  • Herkes için iyi bir emeklilik hakkı.

Hollanda’da yüzbinlerce insan güvencesiz işlerde çalışıyor. Bu insanlar emekli olabilmek için emeklilik fonlarına kaynak ayıramıyorlar. Dolayısıyla bu insanların emeklilik yaşı geldiğinde AOW ödeneği dışında emeklilik fonundan ücret alamıyorlar. Bu kabul edilemez duruma son vermek üzere çalışan her insanın emeklilik hakkı garanti edilmeli ve hükümet bu konuda yasal düzenleme yapmak zorundadır.

Çok doğal ve gerekli olan bu talepler karşısında hükümet ve sermaye cephesi `kaynak yok` bahanesine sarılıyor. Halka ve emekçilere gelince `kaynak yok` diyen hükümet, sermayeye çok rahat kaynak bulabiliyor. Bunun en son örneğini hükümetin tekeller için yaptığı kıyakta görmek mümkün. Bu yılın başından itibaren Hollanda hükümeti tekellerden kestiği kâr vergisini %25’ten, %20.5’e düşürdü. Hani kaynak yoktu?


18 Mart eylemlerine katılalım


Sendikalar hükümetin vurduymazlığına karşı 18 Mart’ta değişik sektör ve işyerlerini kapsayan eylemler gerçekleştireceklerdir. Yukarıda dile getirilen talepler Türkiye kökenli göçmen işçi ve emekçilerin de temel talepleri arasındadır. Bu taleplerin gerçekleşmesi ve hayat bulması ve hükümetin taleplerimize kulak vermesi de ancak mücadele ile mümkündür. Onun için 18 Mart eylemlerine (işyerimizden, mahallemizden ve okulumuzdan) bulunduğumuz her alandan katılalım. Eylemlere güçlü bir şekilde katılalım ki herkes için iyi bir emeklilik hakkını garanti altına alalım.Recente blogposts

Alles weergeven

Türkiye’nin’olağanüstü hal’e değil, demokrasi, barış ve özgürlüğe ihtiyacı var… Darbeye de diktatörlüğe de hayır! Türkiye olağanüstü günler yaşıyor. 15 Temmuz günü yapılan darbe girişiminin ardından E

Üç gün önce İstanbul’da İstiklal Caddesi’nden sonra bugün de Brüksel’in Zaventem Havaalanı ve Maalbeek Tren İstasyonu’nda yapılan ve çok sayıda insanın hayatına mal olan alçakça terör saldırısını lane