Het Doelwit Zijn Niet Alleen De Vluchtelingen

Het beleid van de landen in de Europese Unie (EU) ten aanzien van de vluchtelingen en de maatregelen die deze landen tegen de vluchtelingen nemen, hebben hysterische hoogten bereikt. De maatregelen die ze nemen of nog zullen nemen, worden onder meer gelegitimeerd door de angst voor terreur. Het lijkt erop dat ze hiermee de meerderheid van de samenleving in een paranoia willen betrekken tegen de vluchtelingen.


De gebeurtenissen in Keulen tijdens de jaarwisseling werden sterk opgeblazen om de vooroordelen tegen vluchtelingen en migranten verder te versterken. Het duurde niet lang voordat deze propaganda en vooroordelen, die gebaseerd zijn op angstgevoelens, haat en vijandigheid, ook tot maatregelen leidden. In verschillende Europese landen werd het mogelijk om vluchtelingen die ‘kleine misdrijven’ plegen het land uit te zetten. De vluchtelingen moesten langer wachten op een status en de gezinshereniging werd op de lange baan geschoven.


Men ging zelfs zover dat mannelijke vluchtelingen in sommige plaatsen niet naar zwembaden mochten. Denemarken heeft besloten om onder het mom van eigen bijdrage beslag te leggen op sieraden en het geld van de vluchtelingen. Burgers die uit menselijkheid of vriendelijkheid bijvoorbeeld een lift gaven aan vluchtelingen, werden bestraft.


Het recht op vluchten beknot


Vele duizenden mensen moeten huis en haard verlaten vanwege oorlog, armoede en onderdrukking. De regeringen in de EU voeren een beleid dat de vooroordelen tussen verschillende bevolkingsgroepen versterkt. Dat geeft deze regeringen de ruimte om bezuinigingen door te voeren en het recht op vluchten verder in te perken. Verschillende beleidsmakers en politici beweren bijvoorbeeld dat het tekort aan sociale huurwoningen in Nederland veroorzaakt zou zijn door de komst van vluchtelingen. De werkelijkheid is echter anders. Het tekort aan sociale huurwoningen wordt veroorzaakt door het beleid van de Nederlandse regeringen door de jaren heen. De regeringen gebruiken de komst van de vluchtelingen als excuus om op tal van terreinen bezuinigingen door te voeren.


Racisme en discriminatie nemen toe


Dit beleid heeft ook tot gevolg dat racistische en fascistische partijen en groepen die openlijk haat en vijandigheid tegen migranten, vluchtelingen en islamisten uiten sterker worden en steeds meer ruimte krijgen. Racisten die raadsvergaderingen verstoren worden gelabeld als ongeruste burgers. De racistische PVV die de grenzen voor vluchtelingen wil sluiten komt als eerste uit de bus in de peilingen. Fascistische organisaties als Pegida en NVU krijgen steeds meer de ruimte om op straat via haat en vijandigheid verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Aanslagen op moskeeën en andere vormen van geweld tegen migranten en vluchtelingen zijn sterk toegenomen.


Het gaat om ons allemaal


Het doelwit zijn niet alleen de vluchtelingen. Over de ruggen van vluchtelingen wordt een reactionair klimaat gecreëerd. Vluchtelingen worden als excuus gebruikt om verworvenheden verder aan te tasten en bezuinigingen door te voeren. Daarnaast wordt door dit reactionaire beleid het recht op vluchten, wat een van de fundamentele mensenrechten is, verder in te perken. Het gaat dus om ons allemaal. Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk om tegen dit reactionaire beleid in verweer te komen. We mogen niet toelaten dat de regeringen de vluchtelingen als excuus gebruiken om onze verworvenheden verder aan te tasten. Vluchtelingen die vanwege oorlog, onderdrukking en uitbuiting hun huis en haard hebben verlaten, hebben onze solidariteit nodig.
Recente blogposts

Alles weergeven

Wij veroordelen de laffe terreur aanslagen in Brussel. Onze eerste gedachten gaan uit naar de doden. De gewonden en alle na bestanden wensen we veel sterkte toe. Om terrorisme te bestrijden werden t