Gemeenteraadsverkiezingen


Straw hats

Maak je sterk tegen racisme, discriminatie en tweedeling


Naast de PVV van Wilders en Forum voor Democratie (FvD) doen ook veel lokale populistische lijsten mee aan de verkiezingen.”

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn om verschillende redenen belangrijker dan de vorige verkiezingen. In Nederland neemt racisme en discriminatie toe. In veel meer gemeentes dan voorheen nemen racistische, populistische en anti-migranten partijen deel aan de verkiezingen. Naast de PVV van Wilders en Forum voor Democratie (FvD) doen ook veel lokale populistische lijsten mee aan de verkiezingen. Deze partijen en lijsten verzetten zich tegen de in Nederland wonende migranten en dragen bij aan de tweedeling in onze samenleving. Uw stem tegen racisme is dan ook belangrijker dan ooit.


Sommige partijen die meedoen aan de verkiezingen beweren te strijden tegen racisme en discriminatie. Ze zeggen het op te nemen voor de in Nederland wonende migranten. Hun manier van politiek bedrijven werkt, net als bij racistische partijen, polariserend en versterkt wederzijdse vooroordelen. Migranten hebben geen baat bij deze partijen en hun manier van politiek bedrijven. Zij worden op deze wijze vervreemd van de samenleving waarin ze wonen. Zo komen ze alleen te staan met talloze sociale en economische problemen waarmee ze geconfronteerd worden.


Deze twee stromingen lijken in eerste instantie tegenovergestelde van elkaar. In werkelijkheid zijn ze dezelfde kant van één medaille. Ze voeden elkaar. Zonder de een zal de ander niet bestaan. Geen enkele bevolkingsgroep in Nederland heeft baat bij de politiek waar deze partijen voor staan. Sterker nog, door de verwijdering worden maatschappelijke problemen alleen maar groter. Daarom is het in het belang van zowel de migranten als de autochtone bevolking om niet in deze valkuil te trappen en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een keuze te maken die de samenleving verder helpt.


Andere ontwikkelingen die deze verkiezingen belangrijk maken: vanwege het gevoerde beleid van de regeringen zijn flexibilisering en het aantal banen zonder toekomstperspectief verder toegenomen. Is de inkomensongelijkheid groter geworden. De armoede gestegen. Hier tegenover staat dat kapitaalbezitters gouden tijden beleven. Rijken zijn rijker en armen zijn armer geworden. Gezondheidszorg is voor veel sociaal zwakkeren onbetaalbaar geworden. Een betaalbare sociale huurwoning wordt steeds schaarser. De kosten voor het openbaar vervoer zijn gestegen. Er is een scheefgroei als het gaat om gelijke onderwijskansen.


Voor gemeenten die sociaal beleid voeren!

Bovengenoemde verslechteringen worden door decentralisatie van bevoegdheden veelal via gemeenten uitgevoerd. Daarom is het belangrijk om een juiste keuze te maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Willen we gemeenten die het afbraakbeleid van de regering klakkeloos uitvoeren? Of willen we gemeenten die zich sterk maken voor een sociale gemeente. Een gemeenteraad die voor de tweede optie kiest, is in het belang van ons allemaal. Zeker sociaal zwakkeren, armen, werkzoekenden, sociale minima en ouderen hebben meer dan ooit baat bij een gemeenteraad die sociaal beleid voert. Ongeacht onze afkomst, achtergrond en geloofsovertuiging.


Een sociale gemeente is een gemeente die de armoede actief bestrijdt, die zich verzet tegen elke vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. Op het gebied van huisvesting dient ook sociaal beleid gevoerd te worden. Vervoer behoort een nutsvoorziening te zijn. Of je nu van een uitkering moet rondkomen of werkt, iedereen dient gelijk behandeld te worden. Buitenproportionele controles op de sociale minima behoren verleden tijd te zijn. Dit zijn belangrijke taken van een sociale gemeente. Maar de gemeente wordt niet vanzelf sociaal. Hiervoor moeten we ons als burgers actiever opstellen in de gemeentepolitiek en met onze stem de juiste keuzes maken.Nee tegen racisme! Geen racisten in de raden!


De ware verantwoordelijken voor deze oorlogen en bezettingen en hun misdrijven blijven zo buiten schot.

Racistische en populistische partijen als de PVV en FvD worden sterker en doen in veel meer gemeenten dan ooit tevoren mee aan de verkiezingen. Heel veel mensen maken zich hierover zorgen. Terecht, want de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Wilders en de stelling van FvD dat het witte ‘ras’ superieur zou zijn, spreekt boekdelen. Deze partijen creëren vijandigheid tussen bevolkingsgroepen door misbruik te maken van de problemen en zorgen over de toekomst van de mensen. Door in te spelen op identiteiten als etnische afkomst en geloofsovertuiging trachten deze partijen de mensen in dezelfde samenleving te verdelen als migrant-Nederlander en Moslim-Christen. Vluchtelingen die vanwege oorlog, bezetting en onderdrukking hun land moeten ontvluchten worden als doelwit aangewezen. De ware verantwoordelijken voor deze oorlogen en bezettingen en hun misdrijven blijven zo buiten schot.


Daarom moeten we voorkomen dat racisten in de raden belanden. Want racisme is geen mening maar een misdrijf tegen de menselijkheid. Om racisten buiten de raden te houden, moeten we deelnemen aan de verkiezingen. Onze stem gaat uit naar degenen die racisme en discriminatie actief bestrijden, geen onderscheid maken tussen mensen langs etnische achtergrond en geloofsovertuiging, die zich sterk maken opdat migranten actief deelnemen aan het sociaal en politiek leven, die zich duidelijk uitspreken tegen de wapenwedloop en oorlogen en die hulp bieden aan vluchtelingen die noodgedwongen hun land moeten ontvluchten.


Migranten en autochtonen moeten samen optrekken!

Het is bekend dat racisme en discriminatie in Nederland geïnstitutionaliseerd is. Ongeacht de etnische afkomst en geloofsovertuiging hebben mensen met gelijke sociaaleconomische posities dezelfde problemen en dus ook dezelfde wensen. Racisme en discriminatie die we dagelijks tegenkomen verdelen deze mensen en maakt ze vijanden van elkaar.

Er zijn groeperingen die deze negatieve ontwikkelingen misbruiken voor eigen politiek gewin. Zo zijn er politieke partijen als Denk, die langs etnische afkomst en geloofsovertuiging politiek bedrijven. Ook al beweren ze dat het niet zo is. Onder het mom van strijd tegen racisme en discriminatie roepen ze met name migranten afkomstig uit Turkije en Marokko op om op hun kandidaten te stemmen. Sommigen zeggen dat ze goede standpunten hebben in hun verkiezingsprogramma’s. Het is echter niet genoeg om goede standpunten te hebben.

Of je nu migrant bent of autochtoon; over het algemeen hebben deze mensen te maken met soortgelijke problemen en dezelfde wensen. Om hun problemen op te lossen en wensen in vervulling te laten gaan, moeten we ons samen hiervoor sterk maken. Als je juist de mensen verdeelt langs etnische en religieuze lijn, dan maak je de situatie alleen maar erger en helpen goede standpunten ook niet. Dat is nu de grootste handicap van partijen en lijsten die langs etnische en religieuze lijn politiek bedrijven.


Door de houding van onder meer deze partijen en groeperingen loopt de samenwerking tussen migranten en autochtonen rondom hun gezamenlijke problemen schade op. Gevolg hiervan is polarisatie, uitsluiting en naar binnen keren. Migranten ondervinden hier de meeste hinder van. Het loskoppelen van migranten van de samenleving waarin ze leven, levert deze migranten geen voordelen op. Eerder nadelen. Het antwoord op racisme kan niet polarisatie en naar binnen keren zijn!


Samen zijn we sterk!


Ongeacht onze afkomst, achtergrond en geloofsovertuiging zijn we helemaal niet radeloos. Problemen als armoede, onzekere banen en een goede en zekere toekomst voor ons en onze kinderen gaat ons allemaal aan. Wat ons geloof ook is en wat onze afkomst ook is. Als we tegen al deze problemen een vuist weten te maken en gezamenlijk weten te strijden, kunnen we het verschil maken.


Als DIDF maken we ons al jaren sterk voor samen leven zodat migranten en autochtonen samen optrekken rondom hun gemeenschappelijke problemen. Verkiezingscampagnes zijn periodes waar we met elkaar nog intensiever over onze problemen en mogelijke oplossingen praten. We weten dat alleen deelnemen aan de verkiezingen onze problemen niet zal oplossen. Hiervoor is een gezamenlijke strijd van migranten en autochtonen nodig. Daarom moeten we aan beide kanten bouwen aan deze gezamenlijkheid. We zijn van mening dat dit het beste antwoord is op racisme, discriminatie en uitsluiting, zeker ook op polarisatie, tweedeling en nationalisme.


Daarom: denk na, stem tegen racisme!
Recente blogposts

Alles weergeven

Wij veroordelen de laffe terreur aanslagen in Brussel. Onze eerste gedachten gaan uit naar de doden. De gewonden en alle na bestanden wensen we veel sterkte toe. Om terrorisme te bestrijden werden t