Voor Een Solidaire Europa Van Miljoenen – Tegen Een EU Van Banken En Concerns

De Europese Unie (EU), waarin we vandaag leven, staat voor oorlog en militarisering, ongelijkheid en armoede, belastingontduiking en winstbelangen van concerns en banken, privatisering van sociale diensten en de ontmanteling van democratische rechten. Belangen van het kapitaal worden boven sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid geplaatst.


sea waves GIF

De EU produceert armoede


Meer Europa betekent dus meer uitbuiting, meer armoede.”

De kloof tussen rijk en arm varieert sterk binnen de landen van de EU. Eén op de vijf inwoner binnen de EU wordt getroffen door armoede. Terwijl de EU ’s werelds op één na grootste economie heeft, profiteert slechts een kleine superrijke minderheid van de rijkdom. Vrij verkeer, een éénheidsmunt, het vrije verkeer van goederen, kapitaal en diensten op een Europese markt zonder grenzen brengen mensen zeker comfort en welvaart, maar dienen vooral Europese kapitaalbelangen: Meer winst te genereren, beschermen tegen concurrenten en de lonen te onderdrukken. “Meer Europa” betekent dus meer uitbuiting, meer armoede, meer sociale ongelijkheid, privatisering van diensten zoals gezondheid, infrastructuur en onderwijs, schulden en slavernij voor de meerderheid van de Europese volkeren.


Europa staat voor isolatie en oorlog

Het huidige asiel- en migratiebeleid van de EU toont duidelijk aan dat waarden zoals verlichting, menselijkheid of naastenliefde niet meetellen. Duizenden mensen verdrinken voor de ogen van de beleidsmakers in de Middellandse Zee, terwijl Europese wapenverkoop onverminderd doorgaat. Er wordt gewerkt aan een Europees leger. Miljarden dollars worden uitgegeven aan bewapening en grensbeveiliging, Duits-Franse vliegdekschepen of gepantserde wegen en bruggen naar Rusland. Echter bewapening draagt ​​niet bij aan veiligheid, maar aan meer en meer onzekerheid in de wereld en zorgt voor nog meer vluchtelingen die hun thuisland verlaten en proberen naar Europa te komen.


Geen racisten in Europa


De ontevredenheid van de Europese bevolking met de neoliberale praktijken van de EU wordt door deze partijen misbruikt.

Het is geen toeval dat rechtse en racistische partijen aan kracht winnen in bijna alle Europese landen. De ontevredenheid van de Europese bevolking met de neoliberale praktijken van de EU wordt door deze partijen misbruikt. In plaats van solidariteit en cohesie, verdelen deze partijen de bevolking naar afkomst, achtergrond en religie. Maar in de kern staan ​​deze partijen voor hetzelfde neoliberale en kapitaalgeoriënteerde Europa van de elites. Hun beleid zal in werkelijkheid ook leiden tot armoede en werkloosheid.


Samen zijn we sterk


Een fatsoenlijk en solidair Europa zal niet van zelf komen. Dat hangt af van onze inzet en de sterkte van de sociale bewegingen. In de afgelopen jaren kwamen overal in Europa bewegingen opgang voor milieu, tegen de privatiseringen, voor democratische rechten en voor werk en betere arbeidsvoorwaarden. Voor de daadwerkelijke veranderingen moeten we juist deze strijd verder versterken.


We roepen iedereen op om te stemmen voor sociale rechtvaardigheid, democratie, mensenrechten en vrede en om neoliberale en racistische partijen geen kans te geven!


Recente blogposts

Alles weergeven

Wij veroordelen de laffe terreur aanslagen in Brussel. Onze eerste gedachten gaan uit naar de doden. De gewonden en alle na bestanden wensen we veel sterkte toe. Om terrorisme te bestrijden werden t