Strijden Tegen De Oorzaken Van Het Vluchten, Niet Tegen Vluchtelingen


Afgelopen week is in Brussel een top georganiseerd tussen de EU en Turkije over de vluchtelingencrisis. Op deze top heeft de EU Turkije de rol van beschermer van de Europese buitengrenzen gegeven. De EU heeft hiermee nogmaals aangetoond geen respect te tonen voor een van de universele mensenrechten, namelijk het recht op vluchten. De EU creëert hiermee 10 duizenden slachtoffers. Want door de besluiten op de top worden de Syrische vluchtelingen verder aan hun lot overgelaten.


Mede door toedoen van de landen van EU en hun bondgenoot Turkije is Syrië in chaos en oorlog geraakt. Syriërs die door deze ellende en oorlog hun land moeten verlaten, worden nu bij de Europese buitengrenzen tegengehouden. Volgens de overeenkomst tussen de EU en Turkije kunnen de mensen die vanwege oorlog, onderdrukking en uitbuiting hun land verlaten niet meer het Europese grondgebied bereiken. Hun laatste halte zal Turkije zijn.


De Balkan-route is praktisch afgesloten. De vluchtelingen die sinds een geruime tijd aan de Grieks-Macedonische grens wachten, krijgen geen toestemming om verder te reizen. Nu wil Turkije in ruil voor politieke en financiële steun graag als beschermer van de Europese buitengrenzen optreden. Gezien de reputatie van Turkije op het gebied van mensenrechten betekent dit praktisch dat Turkije een soort open gevangenis wordt voor de vluchtelingen.


Dan hebben we het nog niet over dat de leiders van de EU via deze overeenkomst het recht op vluchten volledig schenden. De landen van de EU zetten alles op alles opdat de vluchtelingen Europa niet bereiken. Dezelfde landen die graag een regimeverandering wilden bewerkstelligen in Syrië, wilden niet eens nadenken over de gevolgen van deze politiek. Nu worden naast vele andere maatregelen oorlogsschepen van de NATO ingezet tegen vluchtelingen in de Egeïsche Zee.


Dat betekent dat het gebied verder gemilitariseerd wordt.


Er moet daarom een einde worden gemaakt aan de onderhandelingen tussen de EU en Turkije over de ruggen van de vluchtelingen. Het recht op vluchten moet gerespecteerd en nageleefd worden.

  • het vluchtelingenrecht is een mensenrecht en kan dus niet aan banden worden gelegd.

  • Geen beperking van vluchtelingen naar Nederland

  • De asielaanvragen dienen snel en rechtvaardig afgehandeld te worden.

  • De eerste opvang dient kleinschalig en menswaardig te zijn

  • De vluchtelingen mogen niet als excuus gebruikt worden om bezuinigingen door te voeren.

  • Turkije is geen veilig land. Geen fort Europa-vorming

  • Er moet voorkomen worden dat mensen in de Middellandse Zee en in Egeïsche zee verdrinken. Er moeten corridors komen zodat vluchtelingen veilig kunnen oversteken.

  • Einde aan de onmenselijke behandelingen tegen vluchtelingen bij de landsgrenzen.

  • Geen wapenleveranties aan de landen in de regio. Er moet een beleid gevoerd worden dat vrede in de regio bevordert.

  • Geen onderhandelingen tussen de EU en Turkije over de ruggen van de vluchtelingen.


Recente blogposts

Alles weergeven

Wij veroordelen de laffe terreur aanslagen in Brussel. Onze eerste gedachten gaan uit naar de doden. De gewonden en alle na bestanden wensen we veel sterkte toe. Om terrorisme te bestrijden werden t