Max van den Berg : Vecht mee voor de vrede

Toespraak Max van den Berg op anti­pegida manifestatie op 6 februari 2016 bij De Dokwerker

Foto: Anja Meulenbelt
Foto: Anja Meulenbelt

Hier langs de muur van de Potugese synagoge stond een rij Duitse vrachtwagens opgesteld. Dat was zondag 23 februari 1941. Honderd meter verder werden op het Waterloplein Joden met knuppels en geweerkolven bijeengedreven. Toen het er ruim 400 waren werden ze de vrachtwagens in gejaagd en weggevoerd. Allen werden in het concentratiekamp Mauthausen vermoord…

Maandag 24 februari kwamen de communisten bijeen op de Noordermarkt om het parool “staakt staakt staakt” door te geven 75 jaar geleden brak de februaristaking uit. De stad was solidair met haar vervolgde Joodse medeburgers en kwam in verzet tegen racistisch geweld. De herdenking van deze staking is actueler dan ooit. Opnieuw is de stad solidair nu met hen, die vluchten voor oorlog en geweld. Op nieuw komt de stad in verzet nu tegen racistisch haatzaaiers van Pegida. In Amsterdam geen plaats voor deze lieden.

Hoe is deze oorlogs­ en vluchtelingen elende ontstaan?

Dan moeten we even terug in de geschiedenis Op 4 februari 2003 om 16.30 uur verschijnt Collin Powel, een Amerikaanse minister, bij de Verenigde Naties en toont foto’s waarmee onomstotelijk bewezen wordt dat Irak over massa vernietingswapens beschikt. Er moest snel worden ingegrepen. Een oorlog gebasseerd op een groffe leugen, brandde los. Werd later aangevuld met een Syrische burgeroorlog en zette het hele Nabije Oosten in vuur en vlam.

Mannen, vrouwen en kinderen vluchtten voor deze oorlog die nu al 13 jaar duurt. Een strijd met frontgevechten, guerilla, aanslagen, tereuracties, uithongeringen, met fosforgranaten en gif gasbommen. Een strijd die uitliep op een burgeroorlog. Niets traumatischer dan een burgeroorlog. Dorps­ en buurt gemeenschappen worden verscheurd en familie verbanden splijten. Miljoenen verlaten het slagveld hopend op een veilig plekje in Europa. Zij vluchtten over zee, waarbij meer dan 3000 mannen, vrouwen en kinderen verdronken. Zij vluchtten over de modderige paden van de Balkan in hitte en ijzige kou. Ze trokken langs de poolcirkel in de hoop Zweden en Noorwegen te bereiken. Onderweg zijnn nu 10.000 kinderen zonder ouders verdwaald geraakt en zwerven in groepen door ons werelddeel. Een prooi voor zakkenrollersbenden en prostitutie Ondertussen hebben veertigduizend vluchtelingen in ons land een ondergekomen gekregen. Zij werden zwaar getraumatiseerd in grote centra ondergebracht. Dat is op zich al een hele prestatie. Dat dit niet allemaal van een leie dakje gaat is begrijpelijk.

Burgers vragen zich af of die vluchtelingen niet de sociale draagkracht van de samenleving te boven gaat. Ook Brussel zet vraagtekens bij het financiele draagvlak van de Europese samenleving. Maar dat is een gotdpe, huichelachtig. Dat zelfde Brussel weigert de belasting ontduiking van grote concers aan te pakken en waardoor die samenleving een bedrag van 8o miliard euro s misloopt.

Burgers vragen over werkloosheid, nu er vluchtelingen bij komen. Maar op het zelfde moment verklaart het CBS dat de economie aantrekt en er begin volgend jaar een tekort aan wèrkers in de dienstverlening en bouw kan ontstaan. Mischien vragen we ons dan af zijn er niet te weinig opgenomen.

En toen kwam Keulen en het sexueel geweld, de testeron bommen. Maar dan denk ik aan het meisje Vaatstra, de Puttense moordzaak, aan de Utrechtse serie verkrachter, aan het massale kindermisbruik binnen de katholieke kerk. En dan denk ik voor een maal: Eigen volk eerst. Het is smerig om met haatzaaierij ongeruste burgers op sleeptouw te nemen. Niets is gevaarlijker dan oprecht ongeruste burgers uit te maken voor racisten.

Dat zouden de haatzaaiers van Pegida wel willen. Daar lopen we niet in. En nu moet de opvang van vluchtelingen tot een succes worden gemaakt. Vluchtelingen moeten van grote centra naar kleinere intiemere onderkomen beter verspreid over de steden en het land. Nu moeten meer krachten worden ingezet waardoor een asiel procedure kan worden ingekort van 7 maanden tot hooguit zeven weken. Nu moet een warme humanistische ondersteuning in de sfeer van voedsel, onderwijs en vrije tijds besteding tot stand worden gebracht. In dit verband willen we hulde brengen aan de duizenden hulpverleners, waaronder vele Nederlandse mannen en vrouwen met een Turlkse en Marokkaanse achtergrond Sommige regeringen en politici willen de binnenstroom van vluchtelingen tegenhouden. Zij willen alle grenzen sluiten. Van Europa een fort maken met als motto: een dikke ikke en de rest kan stikken. Anderen willen de vluchtelingen geld en juwelen afpakken ( alleen de trouwring mogen ze houden!) humaan toch? Weer anderen hebben onwettige plannen ontwikkeld. Terug naar het dictatoriale Turkije, een land dat zelf Koerden van uit lucht bombardeert. En een stroom van Koerdische vluchtelingen creeert.

Nee er komt geen einde aan de vluchtelingenstroom zolang de oorlog voort duurt. 58.000 hebben in januari de winterse kou van getrotseert en trokken alsnog Europa binnen. Maar er is perspectief. Met vallen en opstaan zijn de eerste vredesonderhandelingen begonnen en bestaat de kans om met gezamelijke krachten de oorlog te laten beeindigen. Maar juist als die onderhandelingen beginnen dreigt de 2e Kamer het bombarderen in Syrie goed te keuren. (Precisie bombardementen belachelijk). De Engelse stichting Boddy Count en de BBC hebben samen berekend dat alleen de
Amerikaanse bombardementen, nog los van de Russische en Syrische, aan 1051 burgers het leven hebben gekost Bijkomende schade wordt dat genoemd en een zakje dollars staat klaar, verpakt in een doekje voor het bloeden. Maar het kweekt wel nieuwe haat en terroristen.

Er zijn in het kalifaat geen militaire doelen meer, stellen deskundigen. Hollandse bommen mogen van de woestijn een gatenkaas maken. Dat is all. Daarom doen we beroep op de kamer geen bombardementen in Syrie, stop met de wapenexport naar oorlogsgebieden. Geen drone met bommenzaaierij maar een dreun tegen haatzaaierij.

Beste mensen. Laten we ons bewust zijn van de enstige politieke en morele crisis waarin Europa verkeert. De tegenstellingen nemen toe, de democratische vrijheden worden onderdruk gezet. Iedereen heeft belang bij het beeindigen van de voortslepende oorlog met zijn vernielingen en vluchtelingen stromen.

Vecht mee voor het herstel van de vrede. Sluit U aan bij het onlangs opgerichte Amsterdamse Vredes Initiatief.

Bestrijd de racisten van Pegida!

Leve de solidariteit met de oorlogsvluchtelingen!

Leve de hulpverleners!

Leve de strijd voor de vrede!

Top